نقره فروشگاه علیدوستی شهرزاد 2 دانلود

نقره: فروشگاه علیدوستی شهرزاد 2 دانلود بازیگر مجانی سریال ترانه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی در حوزه شیمی ، دستیار&quot، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان &quot

پژوهشگران آلمانی ادعا می‌کنند برنامه هوش مصنوعی ابداعی آنها که قدرت پیش‌بینی واکنش‌های شیمیایی را دارد، می‌تواند به “دستیاری” در حوزه شیمی تبدیل شود. 

در حوزه شیمی ، دستیار&quot، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان &quot

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان "دستیار" در حوزه شیمی

عبارات مهم : تصویر

پژوهشگران آلمانی ادعا می کنند برنامه هوش مصنوعی ابداعی آنها که قدرت آینده نگری تصویر العمل هایی شیمیایی را دارد، می تواند به “دستیاری” در حوزه شیمی تبدیل شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، گروهی از پژوهشگران آلمانی، یک سیستم هوش مصنوعی اختراع کرده اند که توانایی تشریح تصویر العمل هایی شیمیایی را از راه “آنالیز سنتز برگشتی” (retrosynthesis) دارد.

سیستم های هوش مصنوعی جهت تقریبا هر جنبه ای از رشته های علمی، رشد داشته اند ولی این ابزار جدید، می تواند کمک موثری جهت شیمیدانان باشد.

در حوزه شیمی ، دستیار&quot، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان &quot

این گروه پژوهشی، یک برنامه یادگیری عمیق رایانه ای اختراع کرد که شرح توالی تصویر العمل هایی شیمیایی مورد نیاز را جهت ایجاد مولکول ها و ترکیبات آلی مشخص می کند.

“پابلو کاربونل”(Pablo Carbonell)، طراح ابزار آینده نگری سنتز در “دانشگاه منچستر”(University of Manchester) انگلستان که در این کار شرکت ندارد، گفت: آنچه ما می بینیم، نوعی هوش مصنوعی است که می تواند این دانش تخصصی را تسخیر کند.

پژوهشگران آلمانی ادعا می‌کنند برنامه هوش مصنوعی ابداعی آنها که قدرت پیش‌بینی واکنش‌های شیمیایی را دارد، می‌تواند به “دستیاری” در حوزه شیمی تبدیل شود. 

این نرم افزار از سیستم های هوش مصنوعی الهام می گیرد که از توانایی انسان در بازی آنلاین پیشی گرفته اند. نرم افزاری مانند “آلفاگو”(AlphaGo)، “درخت جستجوی مونت کارلو”(MCTS) را با شبکه های عصبی عمیقی که از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می کنند، ترکیب می کند. گروه پژوهشی “دانشگاه مونستر”(University of Muenster) آلمان، به منظور برنامه ریزی تصویر العمل ها از همین فناوری جهت سنتز شیمیایی یا آنالیز سنتز برگشتی استفاده کردند.

“ماروین سگلر” (Marwin Segler)، نویسنده ارشد این پژوهش گفت: شیمیدانان، جهت مدیریت این ابزار به سال ها وقت نیاز دارند. فرض عمومی بر این است که رایانه ها بدون برنامه ریزی متخصصان، قادر به یادگیری قوانین نبوده اند. آنچه ما نشان داده ایم این است که این ماشین می تواند به تنهایی، قوانین و کاربرد آنها را از اطلاعات موجود یاد بگیرد.

همچنین، این دستگاه تقریبا 12.4 میلیون تصویر العمل شیمیایی آلی تک مرحله ای را می داند. این موضوع، امکان آینده نگری تصویر العمل شیمیایی را از هر مرحله ای جهت دستگاه فراهم می کند و تمرین های مشابهی را جهت سنتزهای چندمرحله ای به کار می گیرد.

در حوزه شیمی ، دستیار&quot، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان &quot

این شبکه های عصبی عمیق، جهت آینده نگری اینکه چه تصویر العمل هایی با یک مولکول خاص ممکن هستند، استفاده می شوند. این رایانه با استفاده از درخت جستجوی مونت کارلو می تواند آینده نگری کند که آیا تصویر العمل هایی آینده نگری شده است واقعا به مولکول موردنظر منتهی می شوند یا نه.

سگلر افزود: ما امیدواریم شیمی دانان با استفاده از این روش، مجبور نباشند وقت زیادی را در آزمایشگاه بگذرانند و در نتیجه، با استفاده از منابع کمتر، قادر به تولید ترکیباتی باشند که استانداردهای مورد نظر را جهت زندگی فراهم کند.

پژوهشگران آلمانی ادعا می‌کنند برنامه هوش مصنوعی ابداعی آنها که قدرت پیش‌بینی واکنش‌های شیمیایی را دارد، می‌تواند به “دستیاری” در حوزه شیمی تبدیل شود. 

واژه های کلیدی: تصویر | سیستم | برنامه | رایانه | استفاده | شیمیایی | هوش مصنوعی | برنامه ریزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz