نقره فروشگاه علیدوستی شهرزاد 2 دانلود

نقره: فروشگاه علیدوستی شهرزاد 2 دانلود بازیگر مجانی سریال ترانه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند ، خانیکی

هادی خانیکی گفت: سال ٩۶ در حالی به آخر رسید که بیش از هر گزاره‌ای رسانه‌ها و نشست‌ها نوشته و گفتند که «صداهای مردم» را باید شنید و در پی آن بود که ناصحان و مشفق

گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند ، خانیکی

خانیکی: گفت وگوی ملی منجر به امید می شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند

عبارات مهم : سیاسی

هادی خانیکی گفت: سال ٩۶ در حالی به آخر رسید که بیش از هر گزاره ای رسانه ها و نشست ها نوشته و گفتند که «صداهای مردم» را باید شنید و در پی آن بود که ناصحان و مشفقان هم در میدان سیاست بیش از هر لحظه سخن از ضرورت گفت وگوی ملی و تفاهم ملی به میان آورند.

این استاد دانشگاه در یادداشتی در ویژه‎نامه نوروزی روزنامه شرق نوشت: بااهمیت ترین شاخصه گفت وگوی هدفمندی و مسئله محوری آن هست. در گفت وگو نشانه مهم حل مسئله ای نظری یا برطرف مشکلی واقعی هست. سازوکار انجام گفت وگو فهم سخن دیگری و نقد آن جهت خلق مفهومی یکسان هست. حمله به «دیگری» و دفاع از «خود» با «گفت وگو» تفاوت دارد. در فرایند گفت وگو طرف های گفت وگو جهت حل مسئله ای یکسان هدفی یکسان را می پذیرند و براساس آن به فهم و نقد نظر و سخن همدیگر می پردازند. فهم سخن «دیگری» زمینه ساز نقد و نتیجتا باعث ایضاح و اصلاح آن می شود و به برطرف و حل مسئله یا مشکل، از درون همین سیر تدریجی گفت وگو می انجامد.

گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند ، خانیکی

وی با بیان اینکه گفت وگو آن هم از نوع «ملی» آن چیزی زیاد از همکاری در یک بازی سیاسی است که طرفین در برابر هم قرار می گیرند، ادامه داده است: جهت اوج بردن توان گفت وگو در فرایند حل پرسشها اجتماعی تکیه به دو توصیه اهمیت دارد: نخست آنکه مزایای گفت وگو به منزله یک سازوکار منتهی به راه حل جهت شمار هرچه زیاد از کنشگران سیاسی و اجتماعی توضیح داده شود و دیگر آنکه امکان دستیابی به موفقیت در قالب برنامه های شخصی جهت اقدام و حتی معطوف به پرسشها خود و ملموس طراحی شود.

به نوشته وی، شرایط امروز کشور عزیزمان ایران و تنوع و تراکم پرسشها اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پیش رو به گونه ای است که گفت وگو در سطوح متفاوت و در صدر آن گفت وگوی ملی از حد یک گزینش به حد یک ضرورت گریزناپذیر درآمده است.

هادی خانیکی گفت: سال ٩۶ در حالی به آخر رسید که بیش از هر گزاره‌ای رسانه‌ها و نشست‌ها نوشته و گفتند که «صداهای مردم» را باید شنید و در پی آن بود که ناصحان و مشفق

خانیکی همچنین نوشته است: به نظر نمی آید که با روشن شدن دامنه و گسترش پرسشها کنونی و پیش روی جامعه ایرانی که خود را در قالب مطالبه ها، نقدها و اعتراض ها در طول سال 96 نشان داده هست، راهی درست تر و عملی تر از «گفت وگوی ملی» در درون حاکمیت، میان حاکمیت و جامعه مدنی و در درون نخبگان و جامعه وجود داشته باشد.

به نوشته وی، سال 1396 سرآغازی از امید به آینده ای بهتر داشت؛ امیدی که به کنش انتخاباتی تبدیل شد و صدای رسای خود را به زبان رأی در دور و نزدیک این سرزمین طنین انداز کرد. این رأی، رأی اعتماد بود، اعتماد به خود، اعتماد به نظرم و اعتماد به دموکراسی جهت برآوردن خواسته های ملی. از آن بعد جهت پاسخ گفتن به این اعتماد همگانی، همه مسئول بودند و هستند؛ دولت، نظام، نخبگان، احزاب و نهادهای مدنی و همه آنان که «دموکراسی» را قاعده و لازمه توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور عزیزمان ایران می دانند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سال 1396 سرانجامی همراه با پرسش و تأمل نیز داشت، افزود: خواسته های انباشته شده است مردم و چالش ها و ابرچالش های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، منطقه ای و بین الملل امواجی از انتقاد، اعتراض و حتی ناآارمی را نیز به همراه آورد. انباشت «توقعات فزاینده» ایجاب می کند که شتاب پاسخگویی های رسمی و مدنی، اصلاح طلبانه تر، مسئولانه تر و مشارک جویانه تر شود. تنظیم این شتاب با خواست جامعه و پیشگیری از تبدیل نارضایتی و نقد به سوءظن و سوءتفاهم و نهایتاً سیطره نفرت و خشونت بر رصه سیاست و اجتماعی جز با فهم ضرورت گفت وگوی ملی و اجماع بر سر کاربرد آن جهت حل و فصل پرسشها مزمن و تازه جامعه ممکن نیست. البته گفت وگوی ملی مبانی و سازوکار و لوازمی دارد که حداقل آن پذیرش ظرفیت های و راهبردهای تازه گفت وگو در همه سطوح هست. گفت وگوی ملی نیازمند باور به گفت وگو و داشتن مهارت در پیشبرد آن است.

گفت‌وگوی ملی منجر به امید می‌شود/ سالی که همه از لزوم شنیدن «صدای مردم» گفتند ، خانیکی

خانیکی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرده است: جهت انجام گفت وگوی ملی نیاز داریم که تغییرات فراگیر جامعه و دنیا اطراف خود را بفهمیم. بتوانیم پرسشها اساسی پیش روی کشور را از شبه مسئله ها جدا کنیم. بر هرگونه ناشنوایی چیره شویم و ذهن و زبان را به روی نقد و اصلاح بازی کنیم. وجود طرفین برابر را در گفت وگو به رسمیت بشناسیم و به اخلاق فردی و نهادی در مدارا و گفت وگو وفادار باشیم.

به نوشته وی، پروژه گفت وگو بر سر پرسشها ملموس کشور راهبردی اساسی جهت پاسداشت میراث ایران، اسلام و انقلاب جهت گشودن افق جدیدی به سوی امید، اعتماد و همکاری اجتماعی هست؛ پروژه ای که بی آخر ولی خوش فرجام است.

هادی خانیکی گفت: سال ٩۶ در حالی به آخر رسید که بیش از هر گزاره‌ای رسانه‌ها و نشست‌ها نوشته و گفتند که «صداهای مردم» را باید شنید و در پی آن بود که ناصحان و مشفق

واژه های کلیدی: سیاسی | اعتماد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz